Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)


DOKUMENTY SZKOŁY

PROCEDURY I REGULAMINY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM UCZNIÓW W SZKOLE

 • Procedura postępowania w razie wypadku ucznia

 • Procedura — cyberprzemoc

 • Procedura- odbiór dziecka

 • Procedura-problemy zdrowotne

 • Regulamin korzystania z terenu SP 27.pdf • Informacja z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej • STATUT SP Nr 27

 • REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 • WYJAZDOWA KARTA ZDROWIA

 • CEREMONIAŁ Z UDZIAŁEM SZTANDARU SZKOLNEGO

 • PROCEDURA EWALUACJI

 • PROCEDURA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

 • PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI

 • EWIDENCJA UMÓW CYWILNYCH ZAWIERANYCH PRZEZ URZAD MIASTA TORUN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA TORUN.


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o wynikach naboru na kierownika gospodarczego