Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)


PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

Anna Czarnowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

Dorota Sztuba - klasa I
Beata Kowalska - klasa II
Katarzyna Dulska - klasa III
Krzysztof Maruszak - j. angielski
Honorata Herman-Meler - informatyka, zajęcia komputerowe
Beata Wilmanowicz - religia, muzyka, plastyka, kodowanie

Nauczyciele przedmiotów

Maria Gabryszak - język polski
Lidia Bęben – język polski
Dorota Makowiecka – matematyka, fizyka
Aneta Zaustowicz – język angielski
Agnieszka Jackowiak - język niemiecki
Jolanta Kola - przyroda
Ewa Solarczyk - geografia
Joanna Zarębska - biologia, chemia
Marta Jęczmionka – historia, etyka, WOS
Beata Wilmanowicz – religia, wdż klasa IV, doradztwo zawodowe
Marcin Zawadzki – wychowanie fizyczne
Krzysztof Maruszak - wychowanie fizyczne, basen, informatyka, programowanie
Kinga Andruszkiewicz - muzyka, plastyka, technika
Honorata Herman-Meler – informatyka, zajęcia komputerowe, wychowanie do życia w rodzinie

Wychowawcy świetlicy

Krzysztof Maruszak
Kinga Andruszkiewicz
Marta Jęczmionka
Beata Wilmanowicz
Honorata Herman-Meler

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Beata Goc – logopeda
Beata Kowalska - pedagog, terapeuta
Lidia Bęben - terapeuta
Jolanta Nowakowska - terapeuta

Biblioteka

Anna Czarnowska – biblioteka

Opieka pielęgniarska

Danuta Blumkowska- pielęgniarka

Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń