Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)

PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

Anna Czarnowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

Beata Kowalska - klasa I
Katarzyna Dulska - klasa II
Aleksandra Krupa - Boniecka – klasa III
Ewa Stein - j. angielski
Honorata Herman-Meler - informatyka, zajęcia komputerowe
Beata Wilmanowicz - religia, muzyka

Nauczyciele przedmiotów

Lidia Bęben – język polski
Dorota Makowiecka – matematyka
Dariusz Mazurowski – język angielski
Agnieszka Jackowiak - język niemiecki
Anita Popowska - przyroda
Sylwia Adryjańczyk – historia
Beata Wilmanowicz – religia
Marcin Zawadzki – wychowanie fizyczne
Maria Gabryszak – technika
Kinga Andruszkiewicz - muzyka, plastyka
Honorata Herman-Meler – informatyka, zajęcia komputerowe
Krzysztof Maruszak - programowanie

Wychowawcy świetlicy

Aleksandra Krupa - Boniecka
Beata Goc
Krzysztof Maruszak
Katarzyna Dulska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Beata Goc – logopeda
Beata Kowalska - pedagog
Beata Kowalska - terapeuta
Lidia Bęben - terapeuta

Biblioteka

Anna Czarnowska – biblioteka

Opieka pielęgniarska

Danuta Blumkowska- pielęgniarka

Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń