Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

Mikołaj Kopernik
autor: Sambor Radziecki
klasa IVb

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017

Ferie zimowe

12 lutego -25 lutego 2018

Rekolekcje

14-16 marca 2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018

Zakończenie zajęć edukacyjnych

22 czerwca 2018

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018